diumenge, 24 de juny de 2007

La Bassa de Peles

Sota el Mas de Peles i degut a una extracció d'argiles, el freàtic retingut per les argiles ha eixit a la llum tot formant aquest estany de nivell permanent. A les vores i pels voltants hi ha vegetació hidròfila d'interés. L'indret té especial interès per a la fauna i aus aquàtiques que estan de pas.