divendres, 22 de juny de 2007

Fonts del Ramer

Vista de la bassa del Rames. L'aprofitament de la font és poc intensiu ja que la finca no té un caràcter agrícola. Del desaigüe de la bassa es pot potenciar la creació de bassals, tot i que aquest es troba bastant encaixonat. Destaca la presència d'una serp d'aigua per la vora.

Antiga canalització des de les sorgències cap a la bassa, amb troncs en forma de canaleta. Actualment colmatats de tosca i envaïts per l'herba capil·lera. Pels voltants hi han molts indicis de senglar i l'aigua s'escola per la vora.

Vora una de les tres sorgències de què consta la font. L'aigua no canalitzada s'esmuny pel sotabosc. Es podrien generar bassetes per tal de crear petites acumulacions d'aigua.