dilluns, 18 de juny de 2007

El Bullidor


Sorgència ubicada al mig d'una vella parada de conreu. Es troba envoltada de joncs i vegetació d'ambients humits. L'aigua que s'escola es captada i aconduïda capa una gran bassa. Part de l'aigua, segons el cabal de la sorgència, forma petits bassiols. S'ha intentat endreçar els voltants de la font, amb poc encert.