dissabte, 28 de juliol de 2007

Font de la Ponça

En la llera del Barranc de la Ponça, es troba aquesta surgència, que dóna un petit corrent que ara es filtra i ara forma algun toll. El toll de la surgència està totalment poblat per espècies hidròfites, senyal de l'estabilitat del seu nivell.

diumenge, 15 de juliol de 2007

Font de Catà

Font ubicada el l'obaga de l'Estret de Catà. Sorgeix al peu de la paret del cingle calcari, sobre els gresos vermells del Buntsandstein, sota l'ombra d'un espès alzinar. Antigament utilitzada per regar les feixes existents. Presenta nombrosos restres de senglar. No es detecta vegetació ni fauna d'interès.

dimarts, 3 de juliol de 2007

Font dels Clots

Font ubicada a la falda de l'obaga de la Mola. Actualment s'aprofita per omplir una bassa de bombers. La font alimenta una bassa tradicional, que presenta l'aigua molt neta per la presència d'un exemplar de carpa. Els excedents d'aigua es troben a la sortida de la bassa de bombers, on es pot intentar recrear un petit aiguamoll.

diumenge, 1 de juliol de 2007

Bassa de la Mola

La Bassa de la Mola recull les aigües de pluja i les manté gràcies la la impermeabilització de les argiles de la capçada de la Mola. Es troba a la vora dels Corralots i actualment és aprofitada per abeurar els ramats i es troba envoltada per un tancat metàl·lic.

Pouet de la Mola


Pouet ubicat a la capçada de la Mola. Quasi sempre manté aigua en el seu interior, per bé que, a causa possiblement del pastureig, aquesta es troba més bruta.

Bassa del Galàpet

Bassa estacional, quasi sempre seca, situada en la capçada de la Mola. Es troba tota poblada sobretot per joncs. La bassa no és aprofitada pel ramat.