divendres, 22 de juny de 2007

Font de la Canaleta

En el fons de la Rasa de la Canaleta trobem aquesta bella sorgència sota una petita formació de tosca envaida d'herba capil·lera. Forma una neta i transparent basseta. L'indret està ben enclotat i a la vora hi ha un gran exemplar de margalló. L'accés és una mica dificultós. Sabaters i alguna granota aprofiten el bassal.