dissabte, 28 de juliol de 2007

Font de la Ponça

En la llera del Barranc de la Ponça, es troba aquesta surgència, que dóna un petit corrent que ara es filtra i ara forma algun toll. El toll de la surgència està totalment poblat per espècies hidròfites, senyal de l'estabilitat del seu nivell.