diumenge, 1 de juliol de 2007

Bassa de la Mola

La Bassa de la Mola recull les aigües de pluja i les manté gràcies la la impermeabilització de les argiles de la capçada de la Mola. Es troba a la vora dels Corralots i actualment és aprofitada per abeurar els ramats i es troba envoltada per un tancat metàl·lic.