dimecres, 22 d’agost de 2007

Font del Calàpit

L'antiga surgència de la Font del Calàpit es troba assecada. Aquesta font es troba en una paret d'un marge de pedra. Actualment l'aigua somica pel peu del marge, tot humitejant el terreny.